Erzincan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Milli Eğitim Bakanlığı’ nın 17260 sayılı yazısı üzerine 28/03/1983 tarih ve 2809 sayılı kanunun ek 30’uncu maddesine göre Bakanlar Kurulunun Kararı ile 17/07/2008 tarihinde kurulmuştur.

Fakültemiz;

– İktisat

– İşletme

– Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

– Sağlık Yönetim

– Sosyal Hizmet

– Uluslararası İlişkiler

– Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

olmak üzere 7 bölümden teşekkül etmiştir.