Yaz Okulu Kesin Açılacak Dersler

GEREKLİ AÇIKLAMALAR
Yaz okulu programında, dersin açılmasının kesinleşmesi durumunda katkı payı yatırarak başvuru yapan fakültemiz öğrencilerinin kesin kayıt işlemlerinin tamamlanması için kayıt evraklarını (yaz okulu başvuru formu ve dekont) şahsen ya da yasal vekili aracılığı ile Fakülteye teslim etmesi veya posta yolu ile göndermesi gerekmektedir. Postadaki gecikme, kayıp ve aksaklıktan, başvuru formundaki eksiklik ve yanlışlıklardan Fakülte sorumlu değildir. Posta ile başvuru yapacak öğrencilerin postalarının gecikmesi veya evraklarında eksiklik olması halinde başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Yaz okulu programında, dersin açılmasının kesinleşmesi durumunda katkı payı yatırarak başvuru yapan diğer fakülte/yüksekokul veya üniversite öğrencilerinin kesin kayıt işlemlerinin tamamlanması için kayıt evraklarını (öğrenci belgesi, not döküm belgesi (transkript), ilgili yönetim kurulu kararının onaylı sureti, 1 adet fotoğraf, yaz okulu başvuru formu ve dekont) şahsen ya da yasal vekili aracılığı ile Fakülteye teslim etmesi veya posta yolu ile göndermesi gerekmektedir. Postadaki gecikme, kayıp ve aksaklıktan, başvuru formundaki eksiklik ve yanlışlıklardan Fakülte sorumlu değildir. Posta ile başvuru yapacak öğrencilerin postalarının gecikmesi veya evraklarında eksiklik olması halinde başvurusu geçerli sayılmayacaktır.

Yaz okulunda kesin açılacak derslerin listesini görmek için tıklayınız.