Sosyal Hizmet Bölümü 4. Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine!

Sosyal Hizmet Uygulaması I kapsamında yapılacak olan zorunlu staja ilişkin gerekli belgeler ilişikte sunulmuştur. Belgelerin 22/09/2017 tarihine kadar ıslak imzalı olarak Arş.Gör. Ülcay Ecenur AVCI’ya imza karşılığında elden teslim edilmesi gerekmektedir. Gecikme durumunda ek bir süre verilmeyecektir.

Belgeleri İndirerek Doldurunuz.

STAJ FORMU

Genel Sağlık Sigortası Taahhütnamesi

Staj Gizlilik Taahhütnamesi

 

Uygulama Dersine ilişkin oryantasyon eğitimi 22/09/2017 Cuma Günü saat 14:00’da B2 Nolu derslikte yapılacaktır. Tüm 4. Sınıf öğrencilerinin katılımı zorunludur.

Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığı